emauzy@jirilebeda.cz   tel. +420 221 979 203

Historie a současnost

ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. se zabývá především koordinací projektové a inženýrské činnosti v dopravní investiční výstavbě hlavního města Prahy investorů Magistrát hlavního města Prahy – odbor městského investora a Ředitelství silnic a dálnic – závod Praha. Další důležitou činností jsou studie, expertizy a posudky ke koncepci dopravního řešení v Praze a okolí.

Společnost s ručením omezeným byla založena v říjnu 2004 a stala se nástupcem fyzické osoby Ing. Jiří Lebeda, A.D.O. Ta podnikala ve stejném oboru od října 1991.

V současnosti společnost koordinuje projekty velkých dopravních staveb v Praze, jako např. Vysočanská radiála, některé stavby silničního okruhu kolem Prahy (viz reference) a ing. Lebeda je jejich šéfprojektantem.

Společnost pracuje v systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001.