emauzy@jirilebeda.cz   tel. +420 221 979 203

Lidé

Ing. Jiří Lebeda – jednatel společnosti

Absolvoval ČVUT Praha, Fakultu stavební – obor konstrukčně dopravní.

V letech 1967 – 1991 zaměstnán v Projektovém ústavu dopravních a inženýrských staveb Praha, kde ve funkci hlavního inženýra projektu vedl projektování staveb Základního komunikačního systému Prahy.

Dalších 11 let ing. Lebeda vedl a koordinoval projekty městských a silničních staveb jako fyzická osoba, od roku 2004 převedl veškerou činnost pod nově založenou společnost s ručením omezeným.

Je také spoluzakladatel ČSSI a ČKAIT, 6 let působil jako zkušební komisař při autorizačních zkouškách v oboru dopravní stavby.

 

Jana Pinkasová – asistentka

Absolventka SPŠ stavební, obor pozemní stavby od roku 2004 zajišťuje jako asistent veškerou administrativní činnost kanceláře společnosti.